Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Wie is YALA
YALA luxury canvas lodges (“YALA”) ontwerpt, ontwikkelt, fabriceert en verkoopt safari tenten en glamping lodges. YALA richt zich daarbij op de business to business markt. Op onze website www.yalacanvaslodges.com staat meer informatie over ons en onze werkzaamheden/diensten/producten.
Wij vinden privacy erg belangrijk. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken. Je mag erop vertrouwen dat wij dat op een zorgvuldige manier doen. Daarnaast leggen wij uit voor welke doeleinde(n) (de redenen waarom) we persoonsgegevens gebruiken. Je kunt onze Privacyverklaring opslaan.

Persoonsgegevens
Met persoonsgegevens bedoelen wij gegevens die iets over jou zeggen en waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Persoonsgegevens zijn onder andere naam en (e-mail)adres. Een telefoonnummer en IP-adres zijn ook persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken en doeleinden waarvoor wij ze gebruiken
Wij verwerken verschillende persoonsgegevens voor verschillende doelen. In het onderstaande overzicht hebben wij uitgewerkt welke persoonsgegevens wij verwerken voor welke doelen.

Persoonsgegevens Doeleinden
Contactgegevens en persoonsgegevens van klanten/potentiele klanten.
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
Wij gebruiken deze gegevens om nieuwsbrieven te versturen aan personen die zich voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven.
Wij gebruiken deze gegevens om een afspraak voor een showroom bezoek te bevestigen.
Wij gebruiken deze gegevens om een offerte op te maken op basis van een offerte uitvraag.
Marketing- en salesactiviteiten.


Op basis waarvan verwerken wij jouw gegevens?

Wij mogen jouw gegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de regelgeving is vastgelegd dat dit alleen mag als er ‘een grondslag is voor de verwerking’. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen gebruiken als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

 • Uitvoering van de overeenkomst: Wij hebben gegevens nodig voor het uitbrengen van een offerte of het sluiten van een overeenkomst.
 • Gerechtvaardigd belang: Wij mogen jouw gegevens gebruiken als we daar een ‘gerechtvaardigd belang’ bij hebben, bijvoorbeeld voor het verzenden van bepaalde nieuwsberichten. Wij moeten dan kunnen aantonen dat ons belang om jouw gegevens te gebruiken zwaarder weegt dan jouw recht op privacy. We wegen alle belangen dus af.
 • Toestemming: Op grond van door jou gegeven toestemming verwerken wij jouw gegevens, zoals het versturen van nieuwsbrieven. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken.

Beveiliging van jouw gegevens
We doen onze uiterste best om jouw gegevens zoveel mogelijk te beschermen. We hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te bespreken:

 • Wij hebben onze systemen beveiligd en investeren in onze systemen, procedures en mensen.
 • We zorgen ervoor dat onze manier van werken past bij de gevoeligheid van jouw gegevens.
 • We trainen onze mensen om veilig om te gaan met jouw gegevens.
 • Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsovereenkomst gesloten.
 • Persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar in een afgeschermde omgeving.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor de genoemde doeleinden:

Persoonsgegevens van klanten – deze gegevens bewaren wij tot maximaal zeven (7) jaar nadat de samenwerking/relatie is beëindigd, tenzij we wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

 • Persoonsgegevens in financiële administratie – deze gegevens bewaren wij zeven (7) jaar, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren.
 • Overige gegevens – wij bewaren overige persoonsgegevens alleen zolang deze noodzakelijk zijn voor de doeleinden. Wij verwijderen persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze verwerken.
 • Persoonsgegevens van sollicitanten – deze gegevens bewaren wij tot vier (4) weken na de sollicitatieprocedure, tenzij wij toestemming van de sollicitant hebben om de gegevens een (1) jaar te bewaren.

 

Delen wij persoonsgegevens met derden?
Wij maken gebruik van dienstverleners die in opdracht van ons werkzaamheden verrichten en jouw gegevens verwerken. We geven alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de diensten te verrichten zoals het versturen van nieuwbrieven via e-mail en het verwerken van jouw gegevens in ons klantenrelatiemanagement systeem. Wij kiezen deze bedrijven zorgvuldig uit en sluiten verwerkersovereenkomsten met deze partijen. In deze verwerkersovereenkomsten is vastgelegd wat deze partijen met persoonsgegevens mogen doen en, hoe zij de gegevens moeten beveiligen en wanneer de gegevens verwijderd moeten worden.

Jouw rechten
Inzage, correctie, vergetelheid, beperking en verwijdering

 

 • Je hebt het recht een overzicht op te vragen van de gegevens die wij van jou gebruiken.
 • Kloppen jouw gegevens niet? Dan kun je ons vragen deze gegevens te wijzigen, dan passen we dit zo snel mogelijk aan.
 • Je kunt ons in bepaalde gevallen vragen je persoonsgegevens te wissen. Neem via onderstaande informatie contact met ons op.
 • Je kunt ons ook vragen tijdelijk het gebruik van je persoonsgegevens te beperken. Dat kan in de volgende gevallen:
 • Je denkt dat je persoonsgegevens niet juist zijn,
 • Wij maken ten onrechte gebruik van jouw persoonsgegevens
 • Wij willen jouw persoonsgegevens vernietigen maar je hebt ze nog nodig (bijvoorbeeld na de bewaartermijn)

 

Recht van verzet tegen Direct Marketing
Als je geen aanbiedingen voor en diensten meer wilt ontvangen, dan kan je je hier altijd voor uitschrijven. Dat kan eenvoudig via ieder marketingbericht.

Recht op dataportabiliteit (recht op overdraagbaarheid van gegevens)
Wil je de gegevens die jij aan ons hebt gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst weer ontvangen? Dat kan, maar alleen als we jouw gegevens verwerken op basis van toestemming of op basis van de overeenkomst die wij met jou hebben gesloten. Dat heet ‘dataportabiliteit’.

Cookies
Een cookie of vergelijkbare technieken zoals tracking pixels, fingerprint devices, webbeacons etc (“cookies”) is een tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op de computer, smartphone of tablet wordt opgeslagen. Met behulp van de cookies. die worden geplaatst en worden uitgelezen kan er onder meer voor worden gezorgd dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Daarnaast kunnen wij bijhouden welke pagina’s van onze website jij bezoekt en gegevens koppelen voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden.

Cookies die wij gebruiken

 

 • Functionele cookies: hiermee zorgen wij ervoor dat de website goed werkt. Functionele cookies gebruiken wij voor:

 

1. Het opslaan van voorkeuren zoals taal, locatie
2. Het afstemmen van het formaat van je browser op de resolutiegegevens van je scherm
3. Het mogelijk maken om te reageren op onze website

 

 • Analytische cookies: met deze cookies brengen wij het gebruik van de website in kaart om de kwaliteit, effectiviteit en de beleving te verbeteren. Wij gebruiken analytische cookies om onze website te optimaliseren. Dat doen we bijvoorbeeld door:

 

1. Bijhouden van het aantal bezoekers op de website
2. Hoe lang bezoekers op onze website zijn
3. Welke webpagina’s bezoekers bekijken

 

 • Marketing en advertentiecookies: door het plaatsen van marketingcookies kunnen wij je gerichte aanbiedingen doen en inhoud tonen die voor jou relevant is. Wij proberen de advertenties zo goed mogelijk bij jouw interesse te laten aansluiten. Deze cookies zetten wij bijvoorbeeld in omnieuws te delen of relevante producten te laten zien. Hiervoor gebruiken wij ook social media cookies.

 

Cookies die door derden worden geplaatst
Voor cookies die derde partijen en social media plaatsen en de gegevens die zij hiermee verzamelen verwijzen wij je naar de verklaringen van deze partijen op hun eigen websites. Zie daarvoor ook het overzicht cookies. Deze verklaringen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. YALA heeft daar geen invloed op.

Overzicht cookies download hier het cookieoverzicht.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voor het plaatsen en uitlezen van functionele cookies en analytische cookies die geen of geringe gevolgen voor de privacy van bezoekers hebben is geen voorafgaande toestemming vereist. Deze cookies mogen bij een bezoek aan onze website altijd worden geplaatst en kunnen niet worden uitgeschakeld
Voor het plaatsen en uitlezen van overige analytische, marketing en advertentiecookies en social media cookies vragen wij je toestemming voordat wij deze cookies plaatsen en uitlezen. Deze toestemming kun je geven door middel van onze cookiebanner. Toestemming kun je later altijd wijzigen.
Met de cookies waarbij wij persoonsgegevens verwerken en je persoonlijke voorkeuren verzamelen, combineren of analyseren verwerken wij je gegevens. Voor elke verwerking van persoonsgegevens hebben wij een grondslag zoals hiervoor vermeld.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Als je geen cookies wilt, dan kun je je instellingen aanpassen of zelf cookies verwijderen. Het wijzigen van de voorkeursinstelling van cookies kan mogelijk invloed hebben op het functioneren van de website.
De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je op de hoogte wordt gesteld, wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vind je bij de instellingen van je browser.

Heb je een vraag?
Neem contact met ons op als je vragen hebt over deze Privacy- en cookieverklaring. Dat kan via: marketing@yalacanvaslodges.com. Wij helpen je graag. Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens? Dan kun je een klacht indienen bij de directie via de contactgegevens onderaan deze Privacy- en cookieverklaring. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
YALA luxury canvas lodges., Titaniumweg 4, Emmeloord, marketing@yalacanvaslodges.com,
telefoon: (0)527-620325.

Wijzigingen in deze Privacy- en cookieverklaring
Deze Privacy- en cookieverklaring is op 1 juli 2020 vastgesteld. Wij kunnen onze Privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd updaten.